Állások keresése - Anaesthesiológiai Intenzív szakorvos - Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



Anaesthesiológiai Intenzív szakorvos

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Központi Intenzív és Anaesthesiológiai Osztály

Anaesthesiológiai Intenzív szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A 4 ágyas gyermek intenzív részleg betegeinek ellátása, anaesthesiológiai feladatok ellátása a gyermekellátáshoz tartozó műtőben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Intenzív és anaesth. szakorvosi képesítés,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Tapasztalat gyermekanesztézia területen

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekgyógyászati szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        Érvényes MOK tagság igazolása

        Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata

        A munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben (elektronikusan is) kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1-3. Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály. 20. épület ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Anaesthesiológiai Intenzív szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2018, valamint a munkakör megnevezését: Anaesthesiológiai Intenzív szakorvos.

vagy

        Elektronikus úton Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a munkaugy@janoskorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.janoskorhaz.hu - 2018. október 12.

        www.aeek.hu - 2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoskorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések