Állások keresése - óvodai, iskolai szociális segítő - Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodai, iskolai szociális segítő

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjólkéti Központ
Járási Csoport

óvodai, iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolai, óvodai szociális segítő munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, egyéb, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet II.1. ponja szerinti végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nyelvvizsgával befejezett végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes Szakmai Önéletrajz

        Erkölcsi Bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes László nyújt, a 0624443367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3126./2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3126./2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.

vagy

        Elektronikus úton Kerekes László részére a szmcsaladsegito@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapja - 2018. október 11.

        Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ honlapja - 2018. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu; www.szmcsaladsegito.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések