Állások keresése - intézményvezető - Petneháza Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Petneháza Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petneházai Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.12.01-2023.08.15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4542 Petneháza, Arany János utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

        pedagógus szakvizsga kertében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szakképzettség vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) végzettség valamelyikének megléte vagy megszerzésének vállalása

        legalább 20 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

        iskolai végzettséget, szakképzettséget és a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdag Józsefné polgármester nyújt, a +36/596-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petneháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4542 Petneháza, Magyar utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PET/1235-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Petneháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4542 Petneháza, Magyar utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PET/1235-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Gazdag Józsefné polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4542 Petneháza, Magyar utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az előzetes véleményezési eljárást követően az elbírálási határidőn belül Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el. A Képviselőtestület fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Petneháza Község honlapja www.petnehaza.hu - 2018. szeptember 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések