Állások keresése - osztályvezető főorvos - Dombóvári Szent Lukács Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekosztályvezető főorvos

Dombóvári Szent Lukács Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Szent Lukács Kórház
Krónikus belgyógyászat

osztályvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A krónikus belgyógyászati osztály munkájának szervezése, irányítása és zavartalan működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, belgyógyász szakvizsga,

        10 év feletti szakmai tapasztalat;

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;

        alap- és működési nyilvántartásba vétel;

        kamarai tagság;

        Egészségügyi alkalmasság;

        Vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, geriátria vagy egyéb szakvizsga;,

        Vezetői gyakorlat;

        tudományos tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        Fényképes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai

        motivációs levél;

        Szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;

        Továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;

        Alap-és működési nyilvántartásba vételi engedély másolata;

        Kamarai tagság igazolása;

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagjában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 74/564-084 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLT/972-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLT/972-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

és

        Elektronikus úton titkarsag@szlkorhaz.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny

        www.szlkorhaz.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések