Állások keresése - tagintézmény-vezető - Tamási Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektagintézmény-vezető

Tamási Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01 - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7212 Kocsola, Jókai utca 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladat a munkaköri leírása alapján a tagintézmény szakmai és törvényes működtetése az irányadó jogszabályokban meghatározottak és az intézményvezető utasításának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói vagy bármely szakos tanári szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        vezetői program, amely tartalmazza a tagintézmény-vezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket (max. 8 oldal)

        5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat igazolása

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őri József intézményvezető nyújt, a +36-30/661-1734 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/223-7/2018 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/223-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

és

        Elektronikus úton Őri József intézményvezető részére a amkszakcs@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak és az intézményvezető javaslatának figyelembe vételével a tankerület igazgatója dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 eredeti példányban kérjük megküldeni a megadott címre postai úton.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések