Állások keresése - óvodapedagógus - Tímári Napköziotthonos Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Tímári Napköziotthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tímári Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.01-2019.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4466 Timár, Lehel út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

        Felhasználói szintű internetes alkalmazások

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Részletes szakmai önéletrajz

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Füleki Anita nyújt, a 06-42-720-775 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tímári Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (4466 Timár, Lehel út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/57-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tímári Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (4466 Tímár, Lehel út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/57-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtandó pályázókkal való személyes beszélgetés után az óvodavezető helyettes dönt. A Timári Napköziotthonos Óvoda Óvodavezető helyettese fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelené nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések