Állások keresése - háziorvos - Endrefalva Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Endrefalva Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Endrefalva Község Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 49.

Nógrád megye, 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 1.

Nógrád megye, 3134 Piliny, Tarjáni út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi vegyes (felnőtt, gyerek) körzet feladatainak ellátása iskolaegészségügyi feladatokkal Endrefalva, Szécsényfelfalu és Piliny településeken. Ellátandó lakosságszám: összesen 2330 fő (melyből: Endrefalva (1279 fő), Szécsényfelfalu (435 fő), Piliny (616 fő)) Ellátandó kártyaszám: 1483 (2016. október) A háziorvosi körzetben (felnőtt és gyermek) egészségügyi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, továbbá egészségfejlesztés céljából; az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (2) - (3) bekezdése szerinti feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítés, vagy belgyógyászat szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat, vagy általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos, aki 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el.,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar Orvosi Kamarai tagság, háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret, háziorvosi tapasztalat.

        Gyógyír háziorvosi program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar Orvosi Kamarai tagság, háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

        Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény, azzal, hogy a kinevezés feltétele az erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

        Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata.

        Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázati anyagot megismerhetik és nyilatkozat, hogy a képviselő-testület a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester nyújt, a 06/30-225-9696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Endrefalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2018. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Endrefalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2018., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Személyesen: Csóriné Botyánszki Ágnes, Nógrád megye, 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében – a helyi önkormányzatokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések