Állások keresése - jegyző - Szárliget Község Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Szárliget Község Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szárliget Község Polgármesteri Hivatala

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyzői feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,

        1-3 év jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat, gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklete alapján • Motivációs levél • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata • Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezei Ferenc polgármester nyújt, a 06307013532 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szárliget Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2067 Szárliget, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szl/821-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Szárliget Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2067 Szárliget, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szl/821-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton Mezei Ferenc polgármester részére a polghivatal@szarliget.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Mezei Ferenc polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2067 Szárliget, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szarliget.hu - 2018. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 6 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések