Állások keresése - Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár igazgató - Páty Község Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMűvelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár igazgató

Páty Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Közművelődési szakember (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2071 Páty, Kossuth utca 77.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A Művelődési Intézmény/Művelődési Ház tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése, (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése). Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A Pályázónak rendelkeznie kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A., 6/B., 6/G. valamint 6/F. §-aiban előírt feltételekkel. - Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, (Az eredeti okmány(ok) a személyes meghallgatáson bemutatandók.)

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz.

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések.

        Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,

        Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely László polgármester nyújt, a 06 23 555 531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR 37/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR 37/2018, valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Páty Község Önkormányzata honlapja - 2018. július 30.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paty.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések