Állások keresése - Szakmai asszisztens - Országos Közegészségügyi Intézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSzakmai asszisztens

Országos Közegészségügyi Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Közegészségügyi Intézet
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú kiemelt projekt

Szakmai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt keretein belül: a munkacsoportok adminisztratív szempontú támogatása; a keletkezett dokumentáció archiválása; az általános adminisztrációs és szervezési, továbbá az iktatási, nyomtatási, fénymásolási feladatok ellátása. Elkészíti, összegyűjti, rendszerezi és archiválja a projekt megvalósításával összefüggésben keletkezett munkacsoport szintű dokumentumokat; adatszolgáltatások, kimutatások, összesítések, listák készítése; a munkacsoport munkavállalói részére a jelenléti ívek elkészítése; kapcsolattartás a HR munkacsoporttal; munkacsoport megbeszélések, találkozók szervezése, dokumentálása és archiválása; napi kapcsolattartás a munkacsoport tagokkal, egyéb szakmai asszisztensekkel, részvétel a szakmai és munkacsoport megbeszéléseken, azokról emlékeztető készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Büntetlen előélet;

        Középiskola/gimnázium;

        Felhasználói szintű MS Office ismeretek;

        Szakmai adminisztrációban való jártasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú végzettség;

        Pénzügyi és/vagy HR területen szerzett tapasztalat;

        Európai uniós pályázatok megvalósításában szerzett releváns szakmai tapasztalat;

        Államigazgatásban, közigazgatási szervnél és/vagy egészségügyi intézményben szerzett munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató Europass formátumú, fényképes önéletrajz;

        Motivációs levél;

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;

        Nyilatkozat büntetlen előéletről;

        Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: PKI-7508- 1/2018 - szakmai asszisztens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Közegészségügyi Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKI-7508-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Közegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKI-7508-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai asszisztens.

        Elektronikus úton Projekt HR részére a projekt.hr@oki.antsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk 4 hónap próbaidő kikötésével. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP-1.8.0-VEKOP-172017-00001 számú projekt költségvetése, valamint a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések