Állások keresése - óvodapedagógus - Héregi Mesevár Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Héregi Mesevár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Héregi Mesevár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2832 Héreg, Iskola utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodapedagógusi feladatok: a teljes óvodai életet magába foglaló, oktatással és neveléssel összefüggő feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        ECDL

        magyar állampolgárság; büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógusi tapasztalat : - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        "Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel " nevelési programban való jártasság

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, empátia, segítőkészség, nyitottság, kitartás, igényesség, jó együttműködő készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kreativitás, jó kézügyesség, művészeti ágakban való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz; kézzel írott motivációs levél; erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okmányok másolata; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fridrich Réka nyújt, a 06 30 507 60 71 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Héregi Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (2832 Héreg, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/3 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Héregi Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (2832 Héreg, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/3, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Fridrich Réka részére a heregovoda@citromail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fridrich Réka, Komárom-Esztergom megye, 2832 Héreg, Iskola utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a Héregi Mesevár Óvoda vezetője dönt. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot az intézményvezető érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi, valamint fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések