Állások keresése - vezető ápoló - Pest Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvezető ápoló

Szentendrei Járási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala / Népegészségügyi Osztály

vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.4. pontja szerinti járási vezető ápolói és ápolási szakfelügyelői feladatkör, valamint a 34.6. pontja szerinti egészségügyi igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakmai felügyeletet gyakorol az alapellátás, járóbeteg szakellátás, a bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmények, egyéb egészségügyi szolgáltatók ápolási tevékenysége felett. Ellátja az egészségügyi igazgatási feladatokat - ezen belül működési engedélyezési eljárások, panaszügyek - a nevezett járási hivatal illetékességi területén.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) "Állami tisztviselőkről szóló" 2016. évi LII. törvény 1. melléklet rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett okleveles ápoló, diplomás ápoló, intézetvezető vagy szakoktató szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gépkocsivezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai ismeretek,

        Kiváló szintű problémamegoldás,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű ügyfélorientáltság,

        Kiváló szintű empátiás készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        A 45/2012 (III.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozattételi kötelezettség alá esik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Utassyné dr. Péczi Andrea járási tisztifőorvos nyújt, a 06/30-897-8320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/189-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/189-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.

        Elektronikus úton Dr. Varga László járási hivatalvezető részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések