Állások keresése - könyvtár-informatikus - Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkönyvtár-informatikus

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabó Károly Városi Könyvtár
Olvasószolgálat

könyvtár-informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, SZIKLA 21 integrált számítógépes rendszer használata, helytörténeti gyűjtemény kezelése, könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása, részvétel az állományapasztási munkálatokban, felelős az időszaki kiadványok és a segédkönyvtári állomány raktári rendjének fenntartásáért, gondoskodik a könyvek és az időszaki kiadványok köttetésre való előkészítéséről, ill. tékázásáról vagy selejtezéséről, részvétel a szerzeményezésben, részvétel a városi és könyvtári rendezvényeken illetve ötleteivel elősegíti a könyvtár innovációs fejlődését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtáros, informatikai szakirány vagy tanári, tanítói végzettség, vagy óvodapedagógus és segédkönyvtáros OKJ végzettség,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, OKJ Segédkönyvtáros képesítés,

        kézműves foglalkozások tartásában gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs készség, szervezőkészség, kreativitás, precíz, pontos munkavégzés, csapatmunka, j,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, aláírt, dátummal ellátott, szakmai motivációs levél, amelyben nemcsak felsorolás szerint szerepelnek a munkahelyek, hanem szerepel a leendő munkahellyel kapcsolatos motiváció kifejtése min. 2000 karakterben. Részletes, fényképes, dátummal ellátott, aláírt szakmai önéletrajz. Az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, illetve egyéb, a munkakör ellátásához kapcsolódó szakmai képesítéseket igazoló iratok másolata. Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Nándor, igazgatóhelyettes nyújt, a +3620/433-8745 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár-informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1, valamint a munkakör megnevezését: könyvtár-informatikus.

vagy

        Elektronikus úton Juhász Nándor részére a muviroda@korosikultura.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról azok áttekintése után és annak érvényessége esetén a munkáltató dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a munkáltató fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.korosikultura.hu - 2018. március 9.

        www.nagykoros.hu - 2018. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A könyvtár elődje, a Városi Könyvtár 1949. szeptember 24-én nyílt meg, fenntartója Nagykőrös város tanácsa, majd önkormányzata. 1967-től a jelenlegi helyén, a Széchenyi tér 6. szám alatti épületben működik. 1989-től 2007-ig viselte a kiváló bibliográfus könyvtáros, Szabó Károly nevét. A névválasztás aktualitását az adta, hogy Szabó Károly hat évig Nagykőrösön élt, tagja volt a híres nagykőrösi gimnázium nagy tanári karának az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot követően, amikor vele együtt kilenc akadémiai tag, köztük Arany János is Nagykőrösön élt és alkotott. 2008-ban a tudós tanár nevét a könyvtárban működő Szabó Károly Olvasó Társaság vette fel. Ez a könyvtárosokból és olvasókból álló civil szervezet hét éven át töltötte meg az olvasótermet népszerű rendezvényekkel. 2014. óta könyvtárunk neve Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtár. A könyvtárnak 1979. óta két részlege van: külön a felnőtt- és gyermekolvasóknak. A gyermekrészleg a Jókai út 10. szám alatt található.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosikultura.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések