Állások keresése - energetikai szakügyintéző - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekenergetikai szakügyintéző

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Esztergomi Járási Hivatal Építésügyi osztály

energetikai szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.

Ellátandó feladatok:

A Nemzeti Energetikus Hálózat és közintézmények energiahatékonyságának elősegítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jogszabályokban, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Esztergomi Járási Hivatal mindenkori Ügyrendjében megjelölt, valamint a Kormánymegbízott és az Esztergomi Járási Hivatal vezető által a kormányhivatalra nézve kötelező hatállyal kiadott utasítások által meghatározott, energetikai szakügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Különösen: energetikai tanácsadás, kapcsolattartás az önkormányzatokkal, szakmai segítségnyújtás közintézmények részére, általános szakmai segítségnyújtás bejelentésekhez, szemléletformáláshoz, energetikai beszerzésekhez, energetikai megtakarításhoz.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, • felsőfokú iskolai végzettség, az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) számú Kormányrendelet 11. számú mellékletében felsorolt (energetikai mérnők, gépészmérnök, villamos mérnök, építész, építészmérnök, szerkezet-építőmérnök, épületenergetika szakirányú létesítménymérnök, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, energiagazdálkodási szakirányú kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnök) szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hatósági ügyintézés területén szerzett tapasztalat

        jogi vagy igazgatásszervezői szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett egyéb (elsősorban informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati)

        jogi vagy közigazgatási szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

        határozottság

        magabiztosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth-Szeder Gábor járási hivatalvezető nyújt, a 33/795-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/412-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: energetikai szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/412-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: energetikai szakügyintéző.

        Személyesen: Horváth-Szeder Gábor hivatalvezetőnél, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője és az Esztergomi Járási Hivatal vezetője bírálja el

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony kereti között történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések