Állások keresése - igazgatási ügyintéző - BFKH XX. Kerületi Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatási ügyintéző

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

BFKH XX. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztály

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 Budapest, Igló utca 6-6/a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 42. pontja alapján: titkársági és igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági feladatokkal összefüggő adminisztrációs teendők (papíralapú és elektronikus küldemények, bejövő és kimenő postai küldemények kezelése, ügyirat-kezelési, kézbesítői és nyilvántartási feladatok, stb.) ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség; vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, informatikai, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés; vagy érettségi végzettség és legalább egyéves szakmai gyakorlat.,

        ügyviteli - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett tapasztalat; közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele); nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marczinek László Károlyné dr. Zádori Magdolna nyújt, a +36 (1)425-76-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a BFKH XX. Kerületi Hivatala címére történő megküldésével (1204 Budapest, Igló utca 6-6/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1428/00005-9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a BFKH XX. Kerületi Hivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1428/00005-9/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton Marczinek László Károlyné dr. Zádori Magdolna részére a zadori.magdolna@20kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Marzinek László Károlyné dr. Zádori Magdolna, Budapest, 1204 Budapest, Igló utca 6-6/a. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések