Állások keresése - munkavédelmi szakügyintéző - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmunkavédelmi szakügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatal Fogl., Munkaügyi és Munkavéd. Főo. Munkaügyi és Munkavéd. O.

munkavédelmi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14.2. pontja szerinti Munkavédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Munkavédelmi hatósági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkavédelmi jogszabályokban foglaltak munkáltatók általi végrehajtásának ellenőrzése, különös tekintettel az egészséget nem veszélyeztető munkakörülményekre, a munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos minimum követelményeket tartalmazó munkahigiénés előírásokra, a munkakörnyezet műszeres (expozíciós) vizsgálatokra, a foglalkoztatás személyi feltételeivel összefüggő munkáltatói feladatokra. A munkahelyeken bekövetkezett súlyos munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, a beérkezett munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozása, a munkáltatói balesetvizsgálat hiányossága esetén a munkabalesetek helyszíni vizsgálata. A munkáltatók és a munkavállalók részére munkavédelmi feladataik ellátása érdekében nyújtott tájékoztatás, tanácsadás. A munkavédelemmel kapcsolatos hatósági nyilvántartások vezetése. Munkavédelmi hatósági ügyekben döntések előkészítése, a hatósági döntések végrehajtásának ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a) felsőoktatásban szerzett közegészségügyi és járványügyi szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy b) felsőoktatásban szerzett agrár, műszaki, orvos- és egészségtudományi szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy c) felsőoktatásban szerzett munkavédelmi szakmérnök, munkavédelmi szakember szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása,

        egészségügyi alkalmasság,

        Office programcsomagok és levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány,

        közigazgatási alap-, illetve szakvizsga

        ECDL vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egy darab 4x4 cm-es színes fénykép,

        a pályázó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás,

        iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        vagyonnyilatkozattétel vállalásáról szóló jognyilatkozat,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat,

        összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sasvári Zoltán nyújt, a 46/500-570 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/01038/2018. , valamint a munkakör megnevezését: munkavédelmi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/01038/2018., valamint a munkakör megnevezését: munkavédelmi szakügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, majd a bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a kormánymegbízott egyetértésével történik. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapján - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony kerete között történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések