Állások keresése - ügyvivő szakértő munkakör, szolgáltatási osztályvezetői megbízás mellett - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértő munkakör, szolgáltatási osztályvezetői megbízás mellett

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Műszaki Főigazgatóság, Szolgáltatási Igazgatóság, Szolgáltatási Osztály

szolgáltatási osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

­ az Egyetem által vásárolt szolgáltatások menedzselése, ­ az Egyetem telephelyein és szerződött partnereinél a takarítási, beteg és dolgozói élelmezési szolgáltatások, az egészségügyi-, orvosi és egyéb gázok ellátásának biztosítása, ­ a fenti szakmai területekhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának elkészítése, ­ a megkötött szerződések alapján a szolgáltatók teljesítésének ellenőrzése, ­ a kiszervezett szolgáltatásokra a minőségirányítási rendszer működtetése, ­ ügyfél elégedettség mérések lebonyolítása kiértékelése, visszacsatolása, ­ a kiszervezett szolgáltatások szállítói számlával, belső elszámolásával kapcsolatos ügyintézés és dokumentálás, ­ a Szolgáltatási Igazgatóság által nyújtott belső szolgáltatások szabályozása, ­ a Szolgáltatási Igazgatóság ügyrendjének, MIR dokumentációjának menedzselése, ­ közreműködés az Igazgatóság és az Egyetem éves költségvetésének összeállításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségtudományi területen szerzett diploma,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        legalább 5 éves munkatapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi élelmezésben, közbeszerzésben szerzett gyakorlat,

        felsőoktatási intézményben szerzett munkatapasztalat,

        egészségügyi gázok beszerzésében, gázellátó rendszerek telepítésében vagy üzemeltetésében szerzett gyakorlat,

        vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        jó szervezőképesség,

        jó kommunikációs és helyzetfelismerő képesség,

        jó problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        részletes szakmai önéletrajzot,

        a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatását,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okiratot,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által, vagy helyben hitelesített másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

        A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület).

        A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Épület Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30017/KMSZI/2018 , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő munkakör, szolgáltatási osztályvezetői megbízás mellett.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30017/KMSZI/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő munkakör, szolgáltatási osztályvezetői megbízás mellett.

és

        Elektronikus úton Márczi János részére a marczi.janos@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések