Állások keresése - Igazgató - Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIgazgató

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Soproni Szociális Intézmény

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.01 - 2020.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01 - 2020.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetőként gondoskodik, hogy az intézmény sokrétű feladatellátása a vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek megfelelően és szakszerűen történjen. Feladata: az egészségügyi alapellátás körében a területi védőnői és iskola védőnői ellátás biztosítása; a szociális és gyermekjóléti alap és szakosított szolgáltatások és ellátások nyújtása; továbbá a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételiről szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3.sz.melléklet 12. pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike,

        Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolat,

        vezetésre vonatkozó szakmai program,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (9400 Sopron, Pf. 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58669/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58669/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperinfó - 2018. március 10.

        www.sopron.hu - 2018. március 13.

        Soproni Téma - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályától postai úton beszerezhető „Az intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi követelményei” dokumentum alapján kell elkészíteni. További információ kérhető a 99/515-298 telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések