Állások keresése - szállóvezető,szociális-mentálhigénikus munkatárs - Gondozási Központ Szentendre | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszállóvezető,szociális-mentálhigénikus munkatárs

Gondozási Központ Szentendre

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ Szentendre Hajléktalanok Menedékhelye
Hajléktalanellátás

szállóvezető, szociális-mentálhigénikus munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a vonatkozó egyéb jogszabályok, és a Szakmai programban, SZMSZ-ben foglaltak alapján hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, és egy újonnan létrejövő hajléktalanok nappali melegedőjét irányítja, ill. részt vesz a feladatellátásban. újonnan létrejöv

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz és motivációs levél, végzettség másolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: szállóvezető,szociális-mentálhigénikus munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: szállóvezető,szociális-mentálhigénikus munkatárs.

        Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat az intézményvezető behívja egy személyes beszélgetésre, majd ezek után dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szentendre.hu - 2018. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentendre.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések