Állások keresése - tanító, napközis nevelő - Külső-Pesti Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanító, napközis nevelő

Külső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Brassó Utcai Általános Iskola

tanító, napközis nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1182 , Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tantárgyfelosztás szerinti órák, foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z)pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, általános iskolai tanító technika műveltségi terület (szakkollégium),

        . - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet; foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem állás (Erkölcsi bizonyítvány - kinevezéskor), cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, empátia, türelem ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 494/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító, napközis nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 494/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanító, napközis nevelő.

        Elektronikus úton Tasnádi András részére a tasnadi.andras@brassoiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állásinterjúra a pályázati anyag alapján kiválasztott pedagógussal kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések