Állások keresése - építésügyi szakügyintéző - Nógrád Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítésügyi szakügyintéző

Nógrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

építésügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 11. pontjában felsorolt felsőfokú képesítések, valamint az Áttv. 5. § szerinti eltérésekkel a Kttv. 39. §-ában foglalt általános feltételek teljesítése. A pályázat elbírálásánál az energetikai képesítés és gyakorlat előnyt jelent.

Ellátandó feladatok:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) és végrehatási rendeleteiben szabályozott másodfokú hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) és végrehajtási rendeleteiben szabályozott másodfokú hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) előírásai szerint, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, energetikai képesítés ,

        energetikai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal elkészített szakmai önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény; az előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/256-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/256-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző .

és

        Elektronikus úton dr. Mótyán János főosztályvezető részére a motyan.janos@nograd.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat indokolás nélküli érvénytelenítésének, illetve eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2017. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések