Állások keresése - tanító - Salgótarjáni Tankerületi Központ Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanító

Salgótarjáni Tankerületi Központ Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3127 Kazár, Szabadság út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62. §-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        /Egyetem intézmény típusának megfelelő jogszabály által előírt végzettség

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        motivációs levél

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Berze Marianna intézményvezető nyújt, a 06-30/798-6990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3127 Kazár, Szabadság út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/2552-8/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/2552-8/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a berze.marianna@gmail.com, abakazar@altisk-kazar.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések