Állások keresése - ápolási igazgató - Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekápolási igazgató

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

ápolási igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01-2023.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi, koordinálja, ellenőrzi, értékeli az Intézményben folyó ápolásszakmai tevékenységet. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődése céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfeleltetés biztosítására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktató szakán szerzett oklevél. Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel , vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel. Amennyiben nem rendelkezik egészségügyi menedzser szakképesítéssel, a képesítés alól felmentést kaphat, ha a képzésben jelenleg részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek- a kinevezés adásától számított- öt éven belül történő megszerzését,

        Vezetői gyakorlat: legalább 3 év vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rehabilitációs területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai és személyi önéletrajz, motivációs levél,

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tankó Ágota Főigazgató nyújt, a 53/351-761 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-55/2017 , valamint a beosztás megnevezését: ápolási igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-55/2017, valamint a munkakör megnevezését: ápolási igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(kat) meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2017. december 8.

        Közigállás - 2017. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.adatpark.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések