Állások keresése - Pénzügyi referens - Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPénzügyi referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Pénzügyi Főosztály

Pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollét idejére, legfeljebb 2019.03.25 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. C.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 32. §-ban foglalt feladatok ellátása. Részt vesz az operatív programok pénzügyi végrehajtásával összefüggő szabályozási feladatok ellátásában, pénzügyi eljárásrendek kidolgozásában, közreműködik az operatív programhoz kapcsolódó pénzügyi tervezési, lebonyolítási és pénzügyi nyomon követési, vezetői adatszolgáltatási feladatok végrehajtásában, egyeztet, és együttműködik az Igazoló Hatósággal az EU Bizottság felé történő elszámolás dokumentumának (költségnyilatkozat), azzal összefüggő egyéb dokumentumok előkészítésében, részt vesz a 2014-2020 programozási időszak vonatkozásában a program irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításában, a kapcsolódó információs rendszer fejlesztésében, közreműködik a pályázati felhívások pénzügyi minőségbiztosításában, közreműködik a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos egységes eljárásrend, az éves fejlesztési kerettervek, a pályázati felhívások, a támogatási szerződések, támogatói okiratok egységes mintáinak pénzügyi vonatkozású kidolgozásában, valamint a dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározásában, véleményezi az egységes mintától eltérő egyedi támogatási szerződések tervezetét, részt vesz az operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések, jelentések elkészítésében, véleményezésében, részt vesz az ellenőrzésekben, tényfeltáró látogatáson, helyszíni ellenőrzéseken, együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során, részt vesz az OP-k pénzügyi végrehajtásának és zárásának szabályozásában, az OP-k zárásáshoz kapcsolódó valamennyi pénzügyi feladat ellátásában, az OP megvalósítása érdekében igénybe vett nemzetközi hitelekkel kapcsolatosan adatot szolgáltat, éves és egyéb pénzügyi jelentéseket készít elő.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai pénzügyi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

        EU-s projektek területén szerzett pénzügyi szakmai tapasztalat; közigazgatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Ügyfélorientált szemléletmód,

        kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

        együttműködési készség,

        csapatmunka,

        nagy munkabírás,

        önálló, hatékony munkavégzés,

        precizitás,

        felelősségtudat,

        kezdeményezőkészség,

        jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi referens .         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi referens .

        Elektronikus úton dr. Frank Judit részére a judit.frank@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések