Állások keresése - Programirányító referens - Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekProgramirányító referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály

Programirányító referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. D.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 9.9. pont 35. §-ban foglalt feladatok ellátása. Együttműködés a belső és közigazgatási egyeztetések keretében érkezett előterjesztések véleményezésében, Együttműködés a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság üléseire a minisztérium szervezeti egységei által előkészített uniós fejlesztési forrásokkal kapcsolatos és fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztések, jelentések benyújtásával, és az üléseken tárgyalandó előterjesztések minisztériumon belüli egyeztetésével összefüggő feladatokban, részvétel az operatív programokra vonatkozó értékelési tervek összeállításában és az értékelések lefolytatásában, részvétel az éves fejlesztési keretről szóló előterjesztések, illetve a kapcsolódó dokumentumok elkészítésében, és gondoskodik annak felterjesztéséről, részvétel az érintett államtitkárságokkal folytatott egyeztetéseken, melyek a szakmai koncepciók tervezetéről, az éves fejlesztési keret tartalmáról és annak módosításáról szólnak, az operatív programok kapcsán a módosítási javaslatok összegzése, azok megfogalmazása, valamint az operatív program módosításáról szóló előterjesztés elkészítése a végrehajtásban érintett többi szervezeti egységgel együttműködve. részvétel a felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok véleményezésében, szakmai támogatás és a végrehajtást elősegítő iránymutatás nyújtása, valamint állásfoglalás kiadása a feladatok hatékony, operatív program szinten egységes ellátása érdekében, módszertani iránymutatás nyújtása a nagyprojektek megvalósításával és nyomon követésével összefüggő szakmai feladatokhoz. A pályázatkezelési tevékenységet ellátó szervezeti egységek által elvégzett szakmai tevékenységek ellenőrzése, részvétel az előzetes feltételek teljesüléséről szóló jelentés elkészítésében, értékelési eredmények nyomonkövetésében részvétel, részvétel az utólagos értékelések elkészítésében, részvétel az éves és záró végrehajtási jelentés, az éves összefoglaló és vezetői nyilatkozat elkészítésében, részvétel a teljesítménytartalék felosztásának alapelveinek meghatározásában, és a felosztási módszertan elkészítésében, részvétel a teljesítmény keretrendszer felügyeletében, részvétel a pályázati folyamatok egységessége érdekében a szabályozó dokumentumok, sablonok előkészítésében, javaslattétel azok módosítására, közreműködés az egyes operatív programok keretében finanszírozott fejlesztések hatékonyságának javítását célzó módszertani iránymutatások elkészítésében, közreműködés a Monitoring Bizottság részére kiküldendő háttéranyagok, jelentések összeállításában, jogszabály tervezetek, előterjesztések, belső szabályozók véleményezése, az RSZTOP, TÁMOPés a TIOP technikai segítségnyújtás intézkedéseihez és a KÖFOP technikai segítségnyújtás intézkedés forrásaihoz kapcsolódó koordinációs feladatok, valamint a Végrehajtás Operatív Programhoz kapcsolódó kedvezményezetti feladatok ellátása, részvétel az abszorpció növelésére irányuló intézkedések meghatározásában, és azok végrehajtásának koordinálásában, részvétel az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódóan a jogszabályi környezet megfelelőségének vizsgálatában, a hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz az egyes jogszabályok módosítására. Szervezetirányítási feladatok: feladatai ellátása során szükség esetén együttműködik az EU Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság valamennyi főosztályával. Egyéb feladatok: ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott, az osztály feladatkörét érintő egyéb feladatokat. Eseti jellegű feladatok:ellátja a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály főosztályvezetőjének, és a Végrehajtási Koordinációs Osztály vezetőjének döntése alapján a feladatkörébe utalt eseti feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        középfokú angol nyelvvizsga (a nyelvhasználat elvárás a munkavégzés során)

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP projektek kapcsán szerzett korábbi tapasztalat; uniós projektekhez kapcsolódó szabályozások, alkalmazott módszertanok ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Ügyfélorientált szemléletmód,

        kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

        együttműködési készség,

        csapatmunka,

        nagy munkabírás,

        önálló,

        hatékony munkavégzés,

        precizitás,

        felelősségtudat,

        kezdeményezőkészség,

        jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO , valamint a munkakör megnevezését: Programirányító referens .         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO, valamint a munkakör megnevezését: Programirányító referens .

        Elektronikus úton dr. Frank Judit részére a judit.frank@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte.A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések