Állások keresése - Szabályozási referens - Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSzabályozási referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály

Szabályozási referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollét idejére, legfeljebb 2019.02.01 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. D.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 9.9. pont 35. §-ban foglalt feladatok ellátása. Koordinációs feladatok: koordinálja az operatív programok éves és záró jelentéseinek, éves összefoglalóinak, vezetői nyilatkozatainak az elkészítését, koordinálja az éves és záró jelentések, éves összefoglalók, vezetői nyilatkozatokra beérkezett észrevételek megválaszolását, átvezetését a dokumentumokban, hitelesítési jelentések összeállításának koordinálása. Szervezetirányítási feladatok: feladatai ellátása során szükség esetén együttműködik az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság valamennyi főosztályával. Funkcionális feladatok: felel a programzáráshoz kapcsolódó feladatok meghatározásáért és végrehajtásának nyomon követéséért, részt vesz az operatív programok pénzügyi végrehajtásának és zárásának szabályozásában, javaslatot tehet a végrehajtási folyamatok optimalizálására, szükség esetén aktualizálja az Éves elszámolás ellenőrzési nyomvonalat, jogszabály tervezetek, előterjesztések, belső szabályozók véleményezése, eljárásrendek, ellenőrzési nyomvonalak karbantartása, időközönkénti felülvizsgálata, részvétel az előzetes feltételek teljesüléséről szóló jelentés elkészítésében, részvétel a teljesítménytartalék felosztásának alapelveinek meghatározásában, és a felosztási módszertan elkészítésében, részvétel a teljesítmény keretrendszer felügyeletében, támogatást nyújt a pályázati folyamatok egységességének érdekében szabályozó dokumentumok, eljárások, sablonok elkészítéséhez, módosításához, valamint a program- és projekt-végrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározásához. Egyéb feladatok: ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott, az osztály feladatkörét érintő egyéb feladatokat. Eseti jellegű feladatok: ellátja a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály főosztályvezetőjének, és a Zárás Koordinációs Osztály vezetőjének döntése alapján a feladatkörébe utalt eseti feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        uniós pályázati területen szerzett 2-3 éves tapasztalat

        középfokú angol nyelvvizsga (a nyelvhasználat elvárás a munkavégzés során)

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP projektek kapcsán szerzett korábbi tapasztalat; uniós projektekhez kapcsolódó szabályozások, alkalmazott módszertanok ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Ügyfélorientált szemléletmód,

        kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

        együttműködési készség,

        csapatmunka,

        nagy munkabírás,

        önálló, hatékony munkavégzés,

        precizitás,

        felelősségtudat,

        kezdeményezőkészség,

        jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO , valamint a munkakör megnevezését: Szabályozási referens .         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO, valamint a munkakör megnevezését: Szabályozási referens .

        Elektronikus úton dr. Frank Judit részére a judit.frank@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte.A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések