Állások keresése - Pályázatkezelő referens - Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPályázatkezelő referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály

Pályázatkezelő referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. C.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai uniós pályázatok kezelése. Pályázati kiírás előkészítésében részvétel, pályáztatásban való részvétel (meghirdetéstől a benyújtásig), szerződéskötésben való részvétel, projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása, kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása, a szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése, dokumentáció összeállítása, elbírálás előkészítése, javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek, pályázatok lezárása, a fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése, ellátja a projektek pontos és naprakész nyomon követését, a pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy Főiskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

        EMIR rendszer ismerete

        EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Ügyfélorientált szemléletmód,

        kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

        együttműködési készség,

        csapatmunka,

        nagy munkabírás,

        önálló, hatékony munkavégzés,

        precizitás,

        felelősségtudat,

        kezdeményezőkészség,

        jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majercsik Erzsébet Mária Elíz nyújt, a +36 1 896 25 55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelő referens .         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50642/2017/HEFO, valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelő referens .

        Elektronikus úton Majercsik Erzsébet Mária Elíz részére a maria.erzsebet.majercsik@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések