Állások keresése - pszichológus - Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpszichológus

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Degré utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság pszichológusaként az ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vételi eljárás alá vont, nevelésbe vett, örökbe fogadás előkészítésével érintett gyermekek személyiségvizsgálata. • A vizsgálati eredményekről szakmai vélemény készítése, javaslattétel gondozási formára, korrekciót igénylő területekre. • Örökbe fogadáshoz kapcsolódóan örökbefogadói alkalmassági vizsgálat, felülvizsgálat, örökbefogadás előkészítése, vér szerinti szülőnek, várandós anyának krízistanácsadás, utánkövetési tanácsadás. • Örökbe fogadni szándékozók részére tanfolyam megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szakirányú végzettség az 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete II. rész II. szakellátások 3. pontjában Területi gyermekvédelmi szakszolgálat/pszichológus címszóban foglaltak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fehér Eszter igazgatóhelyettes nyújt, a 66/530-220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Pf.: 286 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/398/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Degré utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/398/2017., valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen munkakör díjazása a pedagógus életpálya szerint, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések