Állások keresése - Igazgató - Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIgazgató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása - Munkáltatói jogkör gyakorlása - Közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása - Pályázatok benyújtása - városi rendezvények szervezése, lebonyolítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Közművelődési végzettség és szakképzettség,

        Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        A 150/1992 (XI.20.) Korm. rend. 6/G.§ (2.) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégézéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a kinevezés kezdetétől számított két éven belül elvégzi

        Magyar állampolgárság

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggéseben szükséges kezeléshez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László polgármester nyújt, a 0656/556-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6190/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6190/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fegyvernek Város honlapja - 2017. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések