Állások keresése - intézményvezető - Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Biharugra Önkormányzati Konyha

konyhavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5538 Biharugra, Damjanich tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az étkeztetés ellátására létrehozott szervezeti egység irányítása. A dolgozók munkájának megszervezése, összehangolása, felügyelete, ellenőrzése. A főzőkonyha működésének biztosítása az önkormányzat által elfogadott költségvetés alapján. Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről, azok beszerzéséről, összeállítja a nyersanyagszükségletet. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Az étkeztetés zökkenőmentes és időben történő megszervezése. HACCP rendszer működése, élelmiszer-biztonsági szabályok betartása. Tűz, baleset és munkavédelmi szabályok betartása. Étkezési díjak beszedése. megszervezésemegszervezése. Konyha folyamatos működésében való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, élelmezésvezető,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai gyakorlat igazolása, nyilatkozatai: pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makra Tibor polgármester nyújt, a 30-3895654 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5538 Biharugra, Erzsébet utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 469-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5538 Biharugra, Erzsébet utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 469-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.biharugra.hu - 2017. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések