Állások keresése - Fizika szakos tanár - Külső-Pesti Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekFizika szakos tanár

Külső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XX.kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 , Vörösmarty utca 128.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

fizika tantárgy tanítása, tanulószoba tartása, szakkör, versenyfelkészítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fizika szakos tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség, módszertani változatosság, innovatív szemlélet,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű együttműködő készség, tolerancia, innovatív szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására; szakmai önéletrajz; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák-Rozgony Cecília ig., Erőssné Montvai Zsuzsanna igh., Huszák Tihamérné igh. nyújt, a 06 1 421 55 77 vagy 06 1 284-4323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Fizika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2017, valamint a munkakör megnevezését: Fizika szakos tanár.

        Elektronikus úton Csák-Rozgonyi Cecília igazgató részére a vorosmarty128@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Csák-Rozgonyi Cecília igazgató, Budapest, 1201 , Vörösmaty utca 128. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések