Állások keresése - főosztályvezető - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőosztályvezető

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Közbeszerzési Főosztály

főosztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az éves közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés elkészítése, közbeszerési eljárások lebonyolítása, - tájékoztatást nyújt közbeszerzési kérdésekben, - javaslatot tesz az Egyetem szakszerű és jogszerű működését elősegítő közbeszerzési megoldásokra, - vezeti a közbeszerzések adatairól szóló nyilvántartást és elkészíti a benyújtott igények alapján az adatszolgáltatást, - szakértői egyeztetést folytat az Egyetem szervezeti egységeivel és külső szervezetekkel közbeszerzési kérdésekben, - közbeszerzési peres eljárásban szakértőként vesz részt, - közbeszerzési eljárásbank biztosítja a közbeszerzési szakértelmet, - kapcsolatot tart külső szakértőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, bármely szakon szerzett MA/MSc vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettség,

        bármely nyelvből szerzett "C" típusú középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        közbeszerzési területen 5 év referensi gyakorlat

        közbeszerzési referens OKJ végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési intézménynél legalább 2 év vezetői gyakorlat

        "Felelős akkreditált szaktanácsadók" névjegyzékében való bejegyzettség

        a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai koncepció ismertetése • szakmai önéletrajz • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, referensi bizonyítvány) • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek •

        • nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyon-nyilatkozati kötelezettségének határidőben eleget tesz • nem PTE-s közalkalmazott pályázó esetén a kinevezéskor erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11655 , valamint a beosztás megnevezését: főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11655, valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.

        Elektronikus úton Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta, közbeszerzési igazgató részére a kancellariaallas@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések