Állások keresése - ellenőr ( közgazdász/jogász) - Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekellenőr ( közgazdász/jogász)

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

ellenőr ( közgazdász/jogász)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 , Tartsay Vilmos u. 13., illetve esetenként külső helyszín .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

kormányzati ellenőr (3. számú melléklet 139. pont)

Ellátandó feladatok:

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt ellenőrzési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 2011. évi CXCV. törvény 63. § (1) bekezdése, valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, közgazdász/jogász,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább két éves szakmai tapasztalat ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben, illetve büntető-, polgári- vagy gazdasági jogi területen;

        okleveles könyvvizsgálói vagy könyvvizsgálói asszisztensi gyakorlat;

        mérlegképes könyvelői végzettség;

        közigazgatási szakvizsga/jogi szakvizsga megléte;

        adatbázis-kezelő szoftverek használatában szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        problémamegoldás,

        csapatmunka, együttműködés,

        kezdeményezőkészség (kreativitás, innováció),

        felelősségtudat,

        szervezeőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalmú részletes, fényképes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésésvel,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata (külföldön szerzett bizonyítvány, illetve nyelvvizsgát igazoló okirat esetén azok állami elismerését tanúsító határozat másolata),

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és a pszichológiai munka-alkalmassági vizsgálatnak történő alávetésről, valamint hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot az elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitka nyújt, a 06-1-224-6833 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal címére történő megküldésével (dr. Buti Szilvia humánpolitikai referens 1538 Budapest, Pf.:535., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEHI/11–572/0/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ellenőr ( közgazdász/jogász).         Postai úton, a pályázatnak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal címére történő megküldésével (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEHI/11–572/0/2017., valamint a munkakör megnevezését: ellenőr ( közgazdász/jogász).

        Elektronikus úton allas@kehi.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elektronikus úton benyújtott pályázatot csak a pályázatban előírtak (oklevelek, aláírt nyilatkozatok, stb.) beszkennelt formában történő megküldése esetén fogadjuk el. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, amennyiben valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelelnek, és a pályázat benyújtási határidején belül érkezik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://kehi.kormany.hu/ - 2017. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag alapján kerülnek kiválasztásra azok a pályázók, akik behívásra kerülnek a szakmai rátermettséget vizsgáló tesztírásra, illetve pszichológiai munka-alkalmassági vizsgálatra. A pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A személyes meghallgatáson kiválasztott pályázók pszichológiai munka-alkalmassági tesztje kerül kiértékelésre, melynek eredményéről nem küldünk tájékoztatást. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálási határidőt követő 8 napon belül e-mailben kapnak értesítést. A beküldött pályázatok, valamint a pszichológiai munka-alkalmassági tesztek és értékelések az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kehi.kormany.hu/Álláspályázatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések