Állások keresése - gazdasági felelős - Külgazdasági és Külügyminisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági felelős

Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Külgazdasági és Külügyminisztérium

gazdasági felelős

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatóan négy évig, várhatóan 2022 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Stuttgart, Magyarország Stuttgarti Főkonzulátusa, .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

• közvetlenül ellátja, szervezi és irányítja az állomáshely gazdálkodási, pénzügyi, elszámolási és üzemeltetési munkáját, a vonatkozó jogszabályok, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) Szervezeti és Működési Szabályzata és egyéb belső utasítások alapján, • a képviseletvezető irányítása és felügyelete alatt szervezi és vezeti az állomáshely gazdálkodási tevékenységét, ennek keretében felelős a külképviselet vagyongazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatainak előírásszerű ellátásáért, és elszámolásainak elkészítéséért, • anyagilag felelős a rábízott pénzeszközök, szigorú elszámolású nyomtatványok és egyéb értéktárgyak meglétéért, valamint az abban esetlegesen bekövetkező hiányért, • pénzügyi ellenjegyzési jogának érvényesítése alapján felelősséget visel a külképviselet jogszabályoknak megfelelő előirányzat-felhasználásért, • gyakorolja a képviseletvezető által belső utasításban számára engedélyezett, ellenjegyzési jogosítványával nem ellentétes kötelezettségvállalási, utalványozási jogot, • eljár a hatályos jogszabályi előírások, vonatkozó rendeletek, utasítások és a bizonylati fegyelem betartása és betartatása érdekében a külképviseleten, • a külképviselet gazdálkodását érintő ügyekben kapcsolatot tart a fogadó ország illetékes állami és városi hatóságaival és egyéb szerveivel, illetve a külképviselet feladatai ellátásához szükséges szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel, • a külképviselet gazdálkodásának optimalizálása, a beszerzési források felkutatása érdekében takarékossági javaslatokat és érvényesíti a hatékonyság, illetőleg takarékosság szempontjait, • költségvetési és pénzügyi, illetve vagyongazdálkodás feladatokat lát el, ennek keretében különösen elkészíti a külképviseletek éves költségvetési javaslatát, illetve költségvetési beszámolóit, • pénztárosi, leltárkezelői és ellenőrzési feladatokat lát el.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Külképviseleti gazdálkodási, pénzügyi, költségvetési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló valamint a tartós külszolgálat ideje alatt a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására – a 2017. augusztus 1-től hatályba lépő – a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyéb belső szabályozóiban foglalt rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, gazdaságtudományok,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        pénzügyi, számviteli, költségvetési területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • magyar állampolgárság, továbbá Magyarországon bejegyzett állandó lakcím/lakóhely

        • német nyelvből (vagy több nyelvből) államilag elismert vagy azzal egyenértékűvé nyilvánított (honosított) legalább B2 (középfokú) szintű komplex típusú nyelvvizsga, valamint mind szóban, mind írásban aktív és élő nyelvhasználat,

        • felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség (a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett szakképzettség), vagy legalább középiskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítés

        • az állomáshelyre vonatkozó nyelvi követelményeknek való megfelelés

        • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        • külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (orvosi igazolás csatolása nem szükséges), pszichológiai alkalmassági felmérés vállalása

        • a KKM által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése

        • Hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához és nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredménye,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        • legalább 3 év releváns pénzügyi, számviteli, költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat

        • mérlegképes könyvelő szakképesítés

        • közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat

        • közigazgatási vizsgák megléte (közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga)

        • protokolláris rendezvények szervezésének ismerete

        • szövegszerkesztői, adatbázis-kezelői számítógépes ismeretek

        • a Forrás ügyviteli rendszer legalább alapszintű ismerete

        • nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredményének megléte (kockázatmentes biztonsági szakvélemény

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű felelősségvállalás, felelősségtudat,

        Kiváló szintű alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,

        Kiváló szintű szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

        Kiváló szintű vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,

        Jó szintű koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,

        Jó szintű integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

        Kiváló szintű precizitás, alaposság,

        Kiváló szintű terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

        Kiváló szintű kommunikáció (írásbeli, szóbeli),

        Kiváló szintű idegen nyelven történő szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség ,

        Jó szintű képesség mind csapatban mind egyénileg magas szintű munkavégzésre,

        Jó szintű teljesítménymotiváció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti – hiánytalanul kitöltött – közszolgálati önéletrajz

        az iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget, valamint a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata elektronikus (szkennelt) formátumban

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti – hiánytalanul kitöltött – közszolgálati önéletrajz az iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget, valamint a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata elektronikus (szkennelt) formátumban kinyomtatott, aláírt, majd elektronikus formátumba digitalizált (szkennelt) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        esetleges referencia-igazolások és ajánlások (nem kötelező).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20170911 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági felelős.         Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével (1027 Budapest, Bem rakpart 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20170911, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági felelős.

        Elektronikus úton Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a palyazat11@mfa.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: GAZDASÁGI F. STUTTGART. A pályázati felhívásban szereplő összes, megfelelő formátumban megküldött dokumentum esetén tudjuk befogadni a pályázatot. A határidőn túl vagy hiányosan vagy nem megfelelő formátumban beküldött pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatok elbírálása a felhívás megjelenését követően folyamatosan történik, a kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok elbírálása a felhívás megjelenését követően folyamatosan történik. Az előminősítést és előzetes kiválasztást követően, a kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy szükség szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium dönthet a pályázati határidő alatti folyamatos meghallgatásokra történő behívásról is! Tájékoztatjuk, hogy a pályázat végleges eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 napon belül csak az eredményesen pályázó jelentkező(k) kapnak értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a pályázó nem járul hozzá pályázati anyagának adatbázisban történő rögzítéséhez, a benyújtott sikertelen pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A beküldött és kiválasztásra nem került pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek. Egyéb információk: A gazdasági felelős tartós külszolgálatra rendelésének további feltételei: a KKM illetékes részlegei által igazolt felkészítés megtörténte; a KKM által szervezett külképviseleti gazdasági felelősi vizsga eredményes letétele. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és kiutazó családtagjaival együtt orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát, továbbá a munkaköréhez kapcsolódóan vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Az állás betöltéséhez a büntetlen előélet és a nemzetbiztonsági ellenőrzésen való megfelelés elengedhetetlen. A KKM fenntartja a jogot jelen pályázati felhívás visszavonására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések