Állások keresése - Pénzügyi referens - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPénzügyi referens

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

Pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Szállítói–, vevői számlák, folyószámlák, egyenlegközlők ellenőrzése, egyeztetések elvégzése. Közreműködés a szabályzatok előkészítésében, szerződések ellenőrzésében. Projektekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, egyeztetések elvégzése. Szerződések nyilvántartása az Ecostat rendszerben. Kötelezettség vállalás ellenőrzése, egyeztetése főkönyvvel, kirendeltségekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági és pénzügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        szakirányú felsőfokú végzettség

        államháztartási területen szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzési képesség,

        minőségi és hatékony munkavégzés,,

        megbízhatóság,,

        precizitás, pontosság,,

        rendszerszemlélet, ,

        logikus gondolkodás,

        jó kommunikációs és együttműködési képesség,

        konfliktuskezelés,

        határozottság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata.

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyhidi Krisztina mb osztályvezető nyújt, a 06-70-338-5659 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZGYF-IKT-4398/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZGYF-IKT-4398/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi referens.

        Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály (a tárgyban szíveskedjen feltüntetni: pénzügyi referens) részére a humanpolitika@szgyf.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2017. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések