Állások keresése - felügyeleti referens - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfelügyeleti referens

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

felügyeleti referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. május 19 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 , Árpád fejdelem útja 79.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Főosztály feladatait képező jogszabály-előkészítő tevékenységben. Ellátja a Főosztályhoz érkezett beadványok, panaszos ügyek kezelésével, állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat. Összeállítja a Főosztály egyéb, jogi jellegű tevékenységének végzéséhez kapcsolódó anyagokat, nyilvántartásokat. Kidolgozza a kialakított koncepcióknak megfelelően a belföldi helyközi menetrend szerinti közlekedést érintő jogszabály-tervezetek előzetes anyagait. Közreműködik a Főosztály feladatait képező jogszabály tervezetek véleményezésében, a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a vasúti- és az autóbuszos személyszállító társaságokkal és minden olyan szervezettel és szervvel, amely a Főosztály feladatainak teljesítéséhez szükséges.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 2 év, lehetőleg a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,

        A közigazgatás működésének ismerete,

        Angol nyelv ismerete (nyelvvizsgával),

Elvárt kompetenciák:

        Figyelem a feladatok teljesítésére,

        Szakszerűség,

        Határidők betartása,

        Jó terhelhetőség,

        Eredmény-orientáltság,

        Jó kommunikációs képesség,

        Készség a csapatmunkában való eredményes részvételre,

        Jó problémafelismerő és megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata,

        Nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

        Szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján),

        Magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben),

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polyák Zsuzsa nyújt, a +36-1-896-5927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZF/2248/2017-NFM_HU , valamint a munkakör megnevezését: felügyeleti referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére történő megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZF/2248/2017-NFM_HU, valamint a munkakör megnevezését: felügyeleti referens.

        Elektronikus úton dr. Polyák Zsuzsa részére a palyazat@nfm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések