Állások keresése - nemzetközi program asszisztens (ügyintéző) - Budapesti Corvinus Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseknemzetközi program asszisztens (ügyintéző)

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

nemzetközi program asszisztens (ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő asszisztens főbb feladatai: a tanulmányi irodavezető és/vagy az erasmus koordinátor munkájának asszisztensi támogatása a nemzetközi programokkal kapcsolatosan. Felvételi eljárások előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában való részvétel. Kari rendezvények (nyílt napok, diplomaosztó ünnepségek) megszervezésében, lebonyolításában való részvétel. Részvétel hallgatók részére kiírt kari és ERASMUS pályázatok lebonyolításában. Tanulmányi Iroda adminisztratív dokumentumainak kezelése, nyilvántartása. Érdeklődök számára tájékoztatás nyújtása. Folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal, tanárokkal, külföldi koordinátorokkal, e-mail-en történő kommunikáció magyar és angol nyelven.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett nemzetközi program asszisztens (ügyintéző) munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        legalább középfokú angol nyelvismerettel,

        magas szintű MS Office (irodai alkalmazások) programok használatában szerzett gyakorlattal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyetemi diploma,

        Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer felhasználói ismerete,

        felsőoktatási intézményben tanulmányi ügyek intézésében szerzett több éves tapasztalat,

        az angol nyelv felsőfokú nyelvismerete,

        egy további (az angoltól különböző) világnyelv középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság,

        pontosság és precizitás,

        igényesség a munkájára és önmagára nézve egyaránt,

        rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az asszisztens munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkozás eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez (az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető nyújt, a 06-1/482-5096 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2318/2017 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi program asszisztens (ügyintéző).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2318/2017, valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi program asszisztens (ügyintéző).

        Elektronikus úton Kohautek Evelin részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) és az egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik. Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem - 2017. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2318/2017.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések