Állások keresése - képzési referens - Csongrád Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekképzési referens

Miniszterelnökség

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Működést Támogató Főosztály Humánpolitikai Osztály

képzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 8. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján az 1. számú melléklet 27. pontjának megfelelő képzési, továbbképzési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

• a Hivatal éves továbbképzési tervének elkészítésében való közreműködés; • a Probono programmal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése, a programban kezelt adatok feltöltése; • az európai uniós programokból finanszírozott képzések lebonyolításában való közreműködés; • a közigazgatási alapvizsga tekintetében a vizsgaszervezői feladatok adminisztratív támogatása; • a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzéssel összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása; • a vonatkozó jogszabályokban meghatározott munkáltató hatáskörébe utalt képzéssel összefüggő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a munkatársak képzésével összefüggő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) • Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény szabályai szerint. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, • Felsőoktatásban gazdaságtudományok, pedagógus-képzés, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy • felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Probono, Wintiszt programok ismerete • 1-3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat • Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        • Csapatmunkában való jártasság • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség • Konfliktuskezel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, és motivációs levél; • Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul; • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul pályázati anyaga megőrzéséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/08591-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: képzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/08591-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: képzési referens.

        Elektronikus úton Dr. Zámbó Judit részére a zambo.judit@csongrad.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat állami tisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        CSMKH honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések