Állások keresése - Óvodavezető - Besenyszög Szászberek Óvodafenntartó Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodavezető

Besenyszög Szászberek Óvodafenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Besenyszögi Eszterlánc Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. december 31. - 2022.december 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5071 Besenyszög , Vasvári Pál út 4.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5053 Szászberek , Móricz Zsigmond út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        részleges szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a pályázó büntetlen előéletét és, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Ha pályázat megtárgyalását zárt ülésen kéri, ez erről szóló nyilatkozat

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Munkácsi György jegyző nyújt, a 56/487-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Besenyszög Szászberek Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1457/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Besenyszög Szászberek Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1457/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.besenyszog.hu - 2017. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.besenyszog.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések