Állások keresése - Pénzügyi irodavezető - Diósdi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPénzügyi irodavezető

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági vezetői feladatok ellátása, költségvetés, zárszámadás készítésével kapcsolatos feladatok, könyvelési feladatok irányítása az önkormányzat és intézményei vonatkozásában, beruházások pénzügyi előkészítése, szerződések pénzügyi véleményezése, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a pénzügyi, számviteli rend betartatása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása. Rendeletek, szabályzatok, előterjesztések készítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, pénzügyi, számviteli,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        állam-háztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        önálló döntési képesség,

        pontosság,

        komplex gondolkodásmód,

        együttműködő készség, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisfalvi István jegyző nyújt, a 0630/524-5986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-2017, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi irodavezető.

        Elektronikus úton Kisfalvi István jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Diósd Város Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – az előzetes értékelés alapján, személyes elbeszélgetést és a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Diósd Város Honlapja - 2017. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések