Állások keresése - óvodavezető - Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01. - 2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        pedagógus szakvizsga

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Ferenc nyújt, a 0694/354-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 364-2/2017/NEM , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 364-2/2017/NEM, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Személyesen: Simon Ferenc, Vas megye, 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a pályázatok megismerését követően társulási ülésen hozza meg döntését

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések