Állások keresése - Intézményvezető (könyvtárigazgató) - Szigetvár Város Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető (könyvtárigazgató)

Szigetvár Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Városi Könyvtár

Könyvtárigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.11.01. - 2022.10.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja, és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó Szigetvári Városi Könyvtár működését (intézményvezetés).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség és 5 év szakmai gyakorlat, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga és legalább 5 év szakmai gyakorlat, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 év szakmai gyakorlat (2009 után szerzett képzettség esetén 10 év szakmai gyakorlat),

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény.

        adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

        részletes szakmai önéletrajz,

        nyilatkozat, hogy a pályázat nyilvános ülésen tárgyalható-e,

        vezetésre vonatkozó szakmai program.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábián Bálint humánpolitikai előadó nyújt, a 06-73/514-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetvár Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/867-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (könyvtárigazgató).         Postai úton, a pályázatnak a Szigetvár Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/867-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (könyvtárigazgató).

        Személyesen: Szigetvári Polgármesteri Hivatal; Hábián Bálint humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról bizottsági véleményezés után a képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések