Állások keresése - egyetemi docens - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A) Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelő (pl. gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés) és tudományos munkában. B) Ellátandó feladatok: Anatómia, szövet- és fejlődéstan, továbbá orvosi képalkotó eljárások tárgyak oktatása, vizsgáztatás és szigorlatoztatás magyar és angol nyelven. Tananyagfejlesztés. Neuroanatómia oktatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője,

        tudományos fokozat megléte, ami lehet: doktori fokozat, a tudomány (ok) kandidátusa, a tudomány (ok) doktora, külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére,

        szakdolgozatok témavezetésében szerzett tapasztalat.

        mesterfokozat és szakképzettség,

        példamutató, követendő magatartást tanúsít a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és valamennyi munkatársa számára,

        elismert szakmai- és tudományos tapasztalattal bír,

        legalább egy világnyelven előadás tartására képes, mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában,

        legalább 10 éves oktatói múlt áll mögötte,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        Demonstrátorok, TDK hallgatók munkájának irányításában szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,

        nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,

        diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,

        szakvizsga bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,

        Az Egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe. .

        önéletrajz,

        Az önéletrajzot és a kérdőívet elektronikus formában is csatolni kell a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

        orvosok alap- és működési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot elektronikus formában kell megküldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre. (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.)

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve (pl: spirálozva), két külön példányban az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1-es szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

        „Kérdőív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” című nyomtatvány (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságán, vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human honlapról),

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65071/KEEGF/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65071/KEEGF/2017, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 3..

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. augusztus 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések