Állások keresése - patológus szakorvos - Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpatológus szakorvos

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Patológia

patológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (Orvostudományi),patológus szakorvosi bizonyítvány,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel .

        Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        Igazolás: alapnyilvántartásba vételről, kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Babarczi Edit osztályvezető főorvos nyújt, a 061-455-5700/1311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Müller Péter orvosigazgatónak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3465-002/2017 , valamint a munkakör megnevezését: patológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3465-002/2017, valamint a munkakör megnevezését: patológus szakorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat folyamatosan- a pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- az orvosigazgató bírálja el és dönt,hogy élni kíván e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapján - 2017. június 19.

        Intézmény honlapján - 2017. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések