Állások keresése - intézményvezető - Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év - 2015. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4555. Levelek, Rákóczi utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény mikrotérségi szinten, hét településen lát el gyermekjóléti, családsegítő szolgáltatási feladatokat, három településen biztosítja az étkeztetést.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, 1/2000.(I.7.)SzCsM. rend., vagy a 15/1998.(IV.30.)NM.r. 2. sz. mell. I.r.I/1.pontja szerinti felsőfokú szakképzettség,

§         szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul. A pályázó nyilatkozata 1997. évi XXXI. tv. 15. §. (8). bek.szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terbócs Lászlóné jegyző nyújt, a 42/249-503. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4555. Levelek, Rákóczi utca 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7016-3/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4555 Levelek, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7016-3/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Iktatóba, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4555. Levelek, Rákóczi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat benyújtásának határideje a Szociális és Munkaügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon belül, legkésőbb május 31-ig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális és Munkaügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.levelek.telepules.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.