Állások keresése - Magasabb vezető beosztású intézményvezető - Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Bogács | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMagasabb vezető beosztású intézményvezető

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Bogács

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. Székhely intézmény
Napközi-otthonos tag-óvoda 3411 Szomolya, Szent László út 1. Tagintézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. június 30. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3412 Bogács, Alkotmány utca 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény szakmai vezetése, - Funkciója szerint önállóan működő, gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátása, -Munkáltatói jogok gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus és pedagógus szakvizsga,

§         Óvodapedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         3 éves magasabb vezető/vezető helyettesi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata, szakmai önéletrajz, B kategóriás jogosítvány fénymásolata, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést tartalmazó vezetési program, az előnyt jelentő tények igazolására szolgáló dokumentumok fénymásolata, a pályázó adatvédelmi és - ha a pályázó hozzájárul a nyilvános testületi ülésen történő elbíráláshoz-, az erre vonatkozó nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verhóczki Sándor polgármester nyújt, a 06-49/534-403 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Bogács címére történő megküldésével (3412 Bogács, Alkotmány utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 888/2010, valamint a munkakör megnevezését: Magasabb vezető beosztású intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Bogács címére történő megküldésével (3412 Bogács, Alkotmány utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 888/2010, valamint a munkakör megnevezését: Magasabb vezető beosztású intézményvezető.

§         Személyesen: Verhóczki Sándor polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3412 Bogács, Alkotmány utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati véleményezési eljárást követő - 30 napon belül tartandó - első együttes képviselő-testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Minisztérium hivatalos lapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.