Állások keresése - intézetigazgató - Szegedi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Szegedi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Műszaki és Anyagtudományi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től legfeljebb 2015. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó intézetvezető feladata az egyetemi szintű műszaki képzés fejlesztési stratégiájára vonatkozó tervezet elkészítése, a műszaki szakok akkreditációjának összehangolása, a már beindult szakokon a képzés koordinálása, valamint a műszaki képzés infrastruktúrájának kialakítását célzó intézkedések összehangolása. További feladata a lehetséges ipari partnerekkel történő kapcsolattartás, a partner bel- és külföldi felsőoktatási intézményekkel történő együttműködési feltételeinek kialakítása, az együttműködés koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázóknak rendelkeznie kell természettudományos vagy műszaki egyetemi végzettséggel, akadémiai doktori fokozattal, az egyetemen főállású egyetemi tanári kinevezéssel, angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával, legalább 15 éves oktatói és kutatói gyakorlattal. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek az aktív és működő ipari kapcsolatokkal, továbbá sikeres ipari fejlesztési projektben való részvétellel rendelkező pályázók. A pályázatokhoz mellékelni kell: ? pályázati szöveget, ? kitöltött szakmai adatlapot, ? szakmai önéletrajzot, ? teljes publikációs jegyzéket, ? vezetői elképzeléseket, eddigi vezetői tevékenység leírását, ? végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, ? három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt ? hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Almásiné dr. Hévizi Natália nyújt, a 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Honvéd tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-82/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-82/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

§         Személyesen: SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai Osztályára, Csongrád megye, 6722 Szeged, Honvéd tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban kell benyújtani. A szakmai adatlap letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.