Állások keresése - egyetemi docens - Óbudai Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Óbudai Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Képlékenyalakítás, anyagvizsgálat, anyagtudomány, hőkezelés jellegű tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, részvétel az angol nyelvű képzésben, részvétel K+F munkák és pályázatok megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD, képlékenyalakító szakmérnök,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         A pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az egyetem oktatói követelmény- és minősítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz;

§         szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást és egyéb végzettséget tanúsító okirat hiteles másolata;

§         tudományos munkák és hivatkozások jegyzéke;

§         minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart;

§         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;

§         betekintési nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Réger Mihály intézetigazgató-helyettes nyújt, a 666-5345 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK-1290/2010, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK-1290/2010, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

az egyetem szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Óbudai Egyetem honlap - 2010. április 24.

§         BGK honlap - 2010. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell Prof. Dr. Rudas Imre az egyetem rektora részére benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.