Állások keresése - Főigazgató - Kutas-Lábod Mikrotérség Közoktatási Intézményfenntartó Társulása | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekFőigazgató

Kutas-Lábod Mikrotérség Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kutas-Lábod Mikrotérségi Általános iskola, Óvoda, Könyvtár és Pedagógiai Szakszolgálat (7541 Kutas, Petőfi u. 82.)

főigazgatói megbízás (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2010.08.01 - 2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi utca 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézmény közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény (összesen 11 db intézményegység, Kutas, Lábod, Kisbajom, Szabás, Beleg, Nagykorpád és Rinyabesenyő településeken), mely egyben ellátja az óvodai nevelési és általános iskolai oktatási feladatokat is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, és 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Pedagógus szakvizsga,

§         Közoktatás területén pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdés a./-d./ pontjaiban - kivéve a b./ pont harmadik francia bekezdés - felsorolt végzettség és szakképzettség valamelyike. Magyar állampolgárság. Cselekvőképesség. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, Intézményvezetői szakképzettség,

§         Vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata. Szakmai önéletrajz. Képesítést igazoló oklevél(ek) másolata. Vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. Szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok). Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyed György nyújt, a 82/385-431, 30/235-7008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kutas-Lábod Mikrotérség Közoktatási Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 631/2010., valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Kutas-Lábod Mikrotérség Közoktatási Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 631/2010., valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató.

vagy

§         Személyesen: Egyed György , Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi utca 70. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kutas-Lábod Mikrotérség Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny

§         Az intézményt fenntartó hét önkormányzat hirdetőtáblája

§         A székhely és a tagintézmények hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kutas-Lábod Mikrotérség Közoktatási Intézményfenntaró Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázatok véleményezését követően a pályázati kiírást erdménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.