Állások keresése - iskola igazgató - Tác község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskola igazgató

Tác község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gorsium Általános Iskola

iskola igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01. - 2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8121 TÁC, Kossuth Lajos utca 135.

Fejér megye, 8121 TÁC, Kossuth Lajos utca 133.

Fejér megye, 8122 CSŐSZ, Petőfi Sándor utca 44.

Fejér megye, 8122 CSŐSZ, Petőfi Sándor utca 8.

Fejér megye, 8122 CSŐSZ, Kossuth Lajos utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény és tagintézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapítók rendelkezései szerint, az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok. Az igazgató felelős az intézmény és tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, kinevezi a tagintézmény vezetőjét, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés ( közalkalmazotti szabályzat ) nem utal más hatáskörébe.Ellátja a közoktatási törvényben meghatározott más lényeges feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         cselekvőképesség, büntetlen előélet, pedagógus szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai életrajzát, az iskola vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget tanusító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, eddig munkaviszonyról szóló igazolásokat, nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tác község Önkormányzata címére történő megküldésével (8121 TÁC, Kossuth Lajos utca 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 863/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskola igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Tác község Önkormányzata címére történő megküldésével (8121 Tác, Kossuth Lajos utca 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 863/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskola igazgató.

§         Személyesen: Horváth István polgármester, Fejér megye, 8121 TÁC, Kossuth Lajos utca 129. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.